Cổng Composite và cổng Component

Cổng Optical trên tivi