Vệ sinh máy lạnh

VỆ SINH MÁY LẠNH TẠI NHÀ TẠI TP QUY NHƠN VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN. Dịch vụ bảo trì vệ sinh máy lạnh Bình Định. Vệ sinh máy lạnh treo tường trọn gói (Bao sạc gas) chỉ với 200 ngàn.
Máy chảy nước
Yếu lạnh
Đóng tuyết
Bị bụi bẩn
Có mùi hôi

Sạc gas máy lạnhVỆ SINH MÁY LẠNH TẠI NHÀ TẠI TP QUY NHƠN VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN. Dịch vụ bảo trì vệ sinh máy lạnh Bình Định. Vệ sinh máy lạnh treo tường trọn gói (Bao sạc gas) chỉ với 200 ngàn.

Máy chảy nước
Yếu lạnh
Đóng tuyết
Bị bụi bẩn
Có mùi hôi
Sạc gas máy lạnh